ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System) หรือที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS)
คือซอฟต์แวร์สำหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

 1. ออราเคิล (Oracle)
 2. ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server)
 3. มายเอสคิวแอล (MySQL)
 4. ไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access)
 5. ไอบีเอ็ม ดีบีทู (IBM DB/2)
 6. ไซเบส (Sybase)
 7. PostgreSQL
 8. Progress
 9. Interbase
 10. Firebird
 11. Pervasive SQL
 12. แซพ ดีบี (SAP DB)

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยการเรียน
หนวยที่ 1 Details 00:00:00
หน่วยที่ 2 Details 00:00:00
หน่วยที่ 3 Details 00:00:00
หน่วยที 4 Details 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้