1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานและการขยายย่านวัดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการวัด การใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ 00:00:00
พื้นฐานการวัด 00:00:00
แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 00:00:00
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 00:00:00
โอห์มมิเตอร์ 00:00:00
แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 00:00:00
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 00:00:00
มัลติมิเตอร์ 00:00:00
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 00:00:00
ออสซิลโลสโคป 00:00:00
เครื่องกำเนิดสัญญาณ 00:00:00
การนำออสซิลโลสโคปวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 00:00:00
การนำออสซิลโลสโคปวัดค่าคาบเวลาและความถี่ 00:00:00
การนำออสซิลโลสโคปวัดค่าความต่างเฟสของสัญญาณ 00:00:00
การตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 00:00:00
การตรวจสอบเครื่องขยายเสียง 00:00:00
การตรวจซ่อมมัลติมิเตอร์เบื้องต้น 00:00:00
แบบทดสอบที่ 1 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้