1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส
2. เพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยที่ 1 เครื่องกลึงและงานกลึง 00:00:00
หน่วยที่2 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้