ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช่ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก็ส การแล่นประสาน(Brazing) และการเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นการอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การย้ำหมุด การบัดกรี (Solderring) การขึ้นรูปด้วยการพับ ม้วน เคาะ และการประกอบชิ้นงาน

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก็ส 00:00:00
ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า 00:00:00
ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น 00:00:00
ใบงาน 00:00:00
ตำแหน่งงานเชื่อม และลักษณะการต่อชิ้นงาน
ท่าเชื่อม 00:00:00
รอยต่อและชนิดของรอยต่อ 00:00:00
การบากร่องรอยต่อ 00:00:00
ใบงาน 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้