งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

บทที่ 1 การพัฒนางาน
1.1 งานที่ทำอยู่ Details 00:00:00
ใบงาน 1 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้