All posts by SkillVOC voc

07

ก.ค.'19

การพัฒนาวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (เชื่อมสแตนเลส30ชม.) วันที่5-6-7กรกฏาคม2562 ช่างกลบ้านแพงเป็นเจ้าภาพจัดงาน

Read More