ให้นักเรียนดูวิดีโอทำความเข้าใจก่อน ทำแบบทดสอบบทเรียนต่อไป

ให้นักเรียนดูวิดีโอทำความเข้าใจก่อน ทำแบบทดสอบบทเรียนต่อไป