เครื่องมือตัดชนิดใดไม่ต้องใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด

เครื่องมือตัดชนิดใดไม่ต้องใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด